Politica de confidențialitate

S.C. CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT S.R.L – PROMEDICA, din Iași, sos. Moara de foc nr. 30, jud. Iași, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor. Ne angăjam  să nu transmitem date personale ale utilizatorilor site-ului către terți . Datele colectate vor fi folosite numai în scopul  furnizării investigațiilor solicitate . Prin solicitarea dumneavoastră de a efectua investigații în cadrul clinici  noastre vă exprimați acordul ca datele dumneavoastră să fie preluate/prelucrate și stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sănătații.

Vă aducem la cunoștiintă că este necesar ca înainte de efectuarea investigațiilor să vă informați dacă investigațiile pe care urmează să le efectuați îndeplinesc condițiile de acreditare conform stadardelor dorite de către dvs., eventualele reclamații ulterioare neputând fi luate în calcul.

Datele dumneavoastră pot fi prelucrate și în afara scopului pentru care au fost preluate, datorita unor  obligații legale la care putem fi supuși, ca de exemplu în cazul raportarilor cu autoritatile competente in domeniul sanatatii, la derularea eventualelor controale derulate de catre autoritatile legale, în cazul cerințelor contabile etc . Datele preluate urmează a fi stocate pentru perioada impusă de legile specifice din domeniul sănătații. SC. CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT S.R.L – PROMEDICA nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea. În conformitate cu reglementările specifice din domeniul sănătații istoricul medical nu poate fi șters.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se doreste a fi facută doar în scopul în care datele dumneavoastră au fost preluate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt inițial colectate. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, întelegem să vă anuntam direct, iar daca acest lucru nu va fi posibil, anunțul se va face prin intermediul site-ul companiei.

Datele dvs. personale sunt transferate de la și către terțe părți care prelucrează datele personale în numele nostru respectiv în cadrul S.C. CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT S.R.L – PROMEDICA. În funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dumneavoastră acestea pot fi accesate de catre diverse departamente: contabilitate, resurse umane, triaj, Casele de Asigurari de Sanatate Judetene sau cea Nationala, fiind stocate doar pe teritoriul Romaniei.

Dezvaluirea datelor dvs. personale catre împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

Dacă în viitor vă vom dezvalui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor in mod direct, iar daca acest lucru nu este posibil, vom publica pe site-ul companiei informatiile necesare.

Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate pe care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal.

Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date si organizam sesiuni interne de discutii in legatura cu Protectia datelor cu caracter personal.

Aveți dreptul sa accesați datele dvs. personale. La cererea dumneavoastra vom confirma daca prelucram sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care va privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. Este foarte important si va comunicam pe acesta cale ca doar titularul are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigatii medicale efectuate. In situatia in care sunteti in imposibilitatea de a va prezenta personal la SC CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SRL – PROMEDICA pentru a formula o solicitare in acest sens, va rugam ca persoana desemnata de dumneavoastra sa aiba o procura valabila in acest scop, in caz contrar nu va putea primi informatiile solicitate. Cererile primite pe mail sau telefonic nu vor fi luate in calcul iar istoricul medical sau investigatiile medicale solicitate pe aceste canale de comunicare nu vor fi luate in calcul de catre companie.

În cazul in care va confirmăm faptul ca va procesam datele personale, veți primi acces la acestea, daca solicitați un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, daca solicitați o astfel de copie.

Aveți dreptul sa va opuneți prelucrarii datelor dvs. personale. Daca veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu /catre CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), aceasta prelucrare va continua.

Aveți dreptul la rectificarea datelor dvs. personale. Vom rectifica datele dvs. personale pe care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor.

Aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale. La cererea dumneavoastra vom șterge

fara întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau va prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra caruia prevaleaza obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare.

Puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la protecția datelor dvs. personale la adresa de e-mail clinica@promedicaiasi.ro

Veți primi raspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizata pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a raspunde, caz în care va vom comunica eventuala întârziere.

Vă mulțumim și vă asigurăm ca depunem toate eforturile necesare pentru respectarea confidentialitații datelor dvs.